- Instagram Era_ja_Luontokuvat -- www.youtube.com/c/sami keranen Erä-ja-Luontokuvat -- Fb sami keränen erä ja Luontokuvat

Home > Metsästys ja kalastus/Hunting and fishing > Pienpetometsästys/Small predator hunting

Tiêu đề  +   -     Tên ảnh  +   -     Ngày  +   -     POSITION  +   - 
2017-11-23IMG_8030.jpg
2017-11-23IMG_8030.jpg55 Lần xemKetunmetsästys metsästäjä kettu vulpes vulpes talvi 2017
2017-11-23IMG_2282.jpg
2017-11-23IMG_2282.jpg49 Lần xemJackrussellinterrieri Ketunmetsästys talvi 2017
2017-11-23IMG_2251.jpg
2017-11-23IMG_2251.jpg51 Lần xemjälkien selvittelyä Ketunmetsästys metsästäjä kettu vulpes vulpes talvi 2017
2017-11-23IMG_2245.jpg
2017-11-23IMG_2245.jpg41 Lần xemjälkien selvittelyä Ketunmetsästys metsästäjä kettu vulpes vulpes talvi 2017
2017-11-21IMG_7989.jpg
2017-11-21IMG_7989.jpg54 Lần xemKetunmetsästys metsästäjä kettu vulpes vulpes talvi vappukoira metsästyskoira ajavakoira 2017
2017-11-21IMG_7972.jpg
2017-11-21IMG_7972.jpg45 Lần xemKetunmetsästys metsästäjä kettu piilottelee vulpes vulpes talvi 2017
2017-11-21IMG_7943.jpg
2017-11-21IMG_7943.jpg40 Lần xemKetunmetsästys metsästäjä kettu piilottelee vulpes vulpes talvi vappukoira metsästyskoira ajavakoira 2017
2017-11-21IMG_2217.jpg
2017-11-21IMG_2217.jpg41 Lần xemKetunmetsästys metsästäjä kettu vulpes vulpes talvi vappukoira metsästyskoira ajavakoira 2017
2017-11-21IMG_2208.jpg
2017-11-21IMG_2208.jpg38 Lần xemKetunmetsästys metsästäjä kettu vulpes vulpes talvi vappukoira metsästyskoira ajavakoira 2017
2017-11-20IMG_7911.jpg
2017-11-20IMG_7911.jpg39 Lần xemKetunmetsästys metsästäjä kettu ladon alla vulpes vulpes 2017
2017-11-20IMG_7876.jpg
2017-11-20IMG_7876.jpg35 Lần xemKetunmetsästys metsästäjä kettu ladon alla vulpes vulpes 2017
2017-11-20IMG_7859.jpg
2017-11-20IMG_7859.jpg56 Lần xemKetunmetsästys metsästäjä kettu ladon alla vulpes vulpes saalis lumipuku talvi vappukoira metsästyskoira ajavakoira 2017
540 ảnh trên 45 trang 1